VEFK İLMİ

Vefk, vefki yapılan ayet veya esmanın müekkilerinin isimlerini bulmaya ve onları yapılan maksat ve gayeye yönelterek matlup ve maksud olan işini gördürmeye yarar. Ayrılan kişilerin tekrar biraraya gelme dileklerinin gerçekleşmesi için yapılan vefkler vardır. En çok başvurulan yoldur. Vefkler dileklerin gerçekleşmesinde etkili bir yoldur. Kişinin dilek ve isteklerinin duygularıyla birleşip isteklerinin gerçekleşmesini sağlar.
Herhangi bir vefk yapıldığı zaman o vefkin ulvi ve süfli melek ve hadimlerini bulup o işe ve maksada tevcih edilmezlerse yapılan o vefkten umulan netice alınmaz.
Bir radyonun lambalarında veya bağlantılarında büyük veya küçük kondansatörlerinde rezistanslarında kopukluk eksiklik veya fazlalık olduğu zaman çalışmaz veya bozuk çalarsa şartlara riayet edilmeden ve zamanı kollamadan gelişi güzel yapılan vefkler de çalışmaz veya az tesirli olurlar. Bu yüzden bu işi eğitimini almış, tecrübeli bir kişinin yapmasında fayda vardır.
Vefkler tekli ve çiftli olmak üzere iki çeşittir. Amaca göre hazırlanacak olan vefk tespit edilir.
Her vefki kendi yıldızında ve o yıldızın buhuru ile tebhir ederek yapmak ve vefk yapılmadan önce gusül edip temiz çamaşır giymek ve vefk ne amaçla yapılıyorsa o maksada uygun anasırın vefkini yapmak, vefk olunan esma veya ayet ve gerektiği süre kadar okumak, vefkin ulvi ve süfli hadimlerini çıkararak kendilerini maksat ve muradın husulüne yardımlarını temin ve tevkil etmek lazımdır. Her gün o vefkin yıldızının saatinde okumak gereklidir.
Her vefkin toprak, ateş, hava ve su şekilleri vardır. Asıl olarak vefklerin temeli topraktır. Ateş, hava ve su vefkleri vardır.
Vefk bir muraba dahilinde vefk olunmuş adetlerin en boy ve köşelerinden diğer köşelerine kadar herhangi bir tarafından hesap edilirse edilsin hiçbir şekilde ne bir fazla ne de bir eksik olacak şekilde adetlerden yapılmış bir şifredir.
Her ilmin kendisine ailt bir takım ıstılahları vardır. Vefk ilminin de bilinmesi gereken bazı kuralları vardır. Ayrıca her vefke hizmet edecek ulvi ve süfli iş görenlerini çıkararak ve kendilerini vazifelendirerek istifade edebilmek mümkündür.
Vefk ilminde kullanılan birçok vefk çeşidi vardır. En çok kullanılan vefkler üçlü vefkler, dörtlü vefkler, beşli vefkler, altılı vefkler, yedili vefkler, sekizli vefkler, dokuzlu vefklerdir.
Bu vefklerin herbiri bir yıldıza mensuptur. Bu nedenle herhangi bir muradın husulü için yapılacak vefkin amaç ve muradının meydana gelmesine yardımcı olacak yıldızın vefki olması gerekir.
Örneğin kısmet açılması için yapılacak bir çalışmanın celbinin temin etmek için vefkin müşteri saati ve müşteri yıldızına ait olan vefkle hazırlanması gerekmektedir.
Vefk yapma şartlarından birisi de celp ve teshiri matlup bir kimsenin burcuna mensup olan yıldızın saatinde yapılmasıdır.

Beni her türlü sorununuz için günün her saatinde çekinmeden arayabilirsiniz. Ayrıca her türlü sıkıntınızı mail yoluyla da iletebilirsiniz. Göndermiş olduğunuz maillere gün içerisinde cevap verilecektir.

MAİL : medyumsahmaran@hotmail.com

TELEFON : 0507 411 23 39

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

Hayırlı Günler,

medyumsahmaran@gmail.com adresinde bir sorun olması

nedeniyle kullanılamamaktadır. 0507 411 23 39 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

Hayırlı Günler,

medyumsahmaran@gmail.com adresinde bir sorun olması

nedeniyle kullanılamamaktadır. medyumsahmaran@hotmail.com adresinden veya

0507 411 23 39 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.